Pronájem prostor

Provozní řád Sportovního Areálu Na Stoupách Jihlava [PDF, 330 KB]

Rezervace sportovišť


Ceník za užívání jednotlivých částí sportovního areálu Na Stoupách v Jihlavě

Sportovní plochy

druh sportoviště: cena za 1 hod.
vč. DPH:
cena nad 250 hod.
vč. DPH:
cena za 1 hod.
vč. DPH školy
travnaté hřiště 2.000,- Kč 1.500,- Kč 1.500,- Kč
atletický ovál vč. sektorů 200,- Kč 100,- Kč 100,- Kč
areál disk, kladivo 200,- Kč 100,- Kč 100,- Kč

Místnosti v objektu zázemí sportovců

název: cena za 1 hod
vč. DPH:
cena nad 250 hod.
vč. DPH
cena za 1 měsíc
vč. DPH:
1. PP - vířivka + šatna + soc. zařízení 385,- Kč    
1. PP - posilovna + šatna + soc. zařízení 534,- Kč    
1. PP - ošetřovna / masérna 245,- Kč    
1. PP - šatna + sociální zařízení 110,- Kč 82,50 Kč  
1. NP - šatna + sociální zařízení 100,- Kč 75,- Kč  
1. NP - šatna + sociální zařízení 120,- Kč 90,- Kč  
2. NP - šatna + sociální zařízení 100,- Kč 75,- Kč  
2. NP - šatna rozhodčích + soc. zařízení 90,- Kč 67,50 Kč  
2. NP - zasedací místnost 682,- Kč   8.525,- Kč
2. NP - místnost dopingu + soc. zařízení 705,- Kč   4.698,- Kč

Služby Města Jihlavy Vodní Ráj Jihlava Facebook